Kontakt

Za sve narudžbe i informacije obratite nam se e-poštom, telefonom ili putem društvenih mreža.

Agencija za lekturu i korekturu „Lektura“ d.o.o., Podgorica

E-pošta: lekturacrnagora@gmail.com
....................jelena@lektura.me

Telefon: 067 225 150