Početna

Agencija „Lektura“ pruža usluge lekture i korekture svih tekstova koje planirate objaviti, štampati, koristiti za poslovnu ili ličnu komunikaciju. Ispravićemo vaše gramatičke, pravopisne i stilske greške, kao i one koje slučajno napravite pri pisanju ili kucanju teksta.

U savremenom poslovnom svijetu kvalitetan, gramatički ispravan i jezički dopadljiv izvještaj, ponuda, tenderska dokumentacija, obavještenje i sl. predstavljaju značajno poslovno sredstvo u komunikaciji s ključnim partnerima, korisnicima usluga i klijentima.

Lektura će doprinijeti vašem nastojanju da kvalitetno i jasno komunicirate s klijentima i saradnicima.