Klijenti

Lektura nije luksuz. Nesumnjivo ste se i sami uvjerili koliko brzo informacija prolazi putem interneta. Svaka greška se zbog toga skupo plaća.

Međutim, to nije jedino zbog čega treba da tražite uslugu lektora. Vaš tekst govori o vama, a dobar lektor će uočiti detalje, izmijeniti sitnice i podići sveukupan utisak o tekstu na viši nivo.

Lektura je namijenjena:

  • piscima knjiga, blogova, scenarija, časopisa;
  • akademskim građanima, i onima koji će to postati ‒ za seminarske, diplomske, magistarske radove, doktorske disertacije, istraživačke radove, izvještaje, stručne članke… ‒ sve vrste naučnih radova;
  • kompanijama ‒ za reklamni materijal, priručnike, brošure, prevode, biznis planove, izvještaje, tendersku dokumentaciju, obavještenja, obrasce, sadržaje na veb-stranicama i dr.;
  • ugostiteljskim objektima ‒ za izradu reklama, menija, internetskih stranica itd.;
  • obrazovnim i ustanovama kulture i umjetnosti ‒ za repertoare, marketinški materijal, prevode, testove, obavještenja, sve vrste publikacija;
  • štamparijama ‒ za sve što će nositi njihov potpis.

Ako ste stručnjak za oblast kojom se bavite, ali ne i za jezik (dovoljno je da ste sami napisali ili osmislili tekst pa da nijeste u mogućnosti da uočite greške), taj dio prepustite nama i dobićete savršen rezultat.

Greške se dešavaju svima, samo ih neki isprave na vrijeme!